New Development

Närvärmeverket vid Siljan flygplats i Mora driftsattes 1 November 2016. Närvärmeverket värmer kommunen och landstingets lokaler med biobränsle.

Ur miljösynpunkt är närvärme ett av det bästa valen du kan göra. Vi eldar retur-flis som är återvunnet material från industri och spill från skogen runt om där du bor. På så vis spar vi resurser och producerar klimatsmart värme.

Produktionen påbörjades under Augusti 2016 och driftsattes redan i November samma år.
Anläggningen är på 450 kW. Flisförrådet rymmer ca 95 m3. Bänslet är flis och retur-flis. Anläggningen ersätter olja, el och pellets.

Pannan är en modell Eryl-panna med effekten 450 kW förugen är en Jöab 05D.

Pannrummet är byggt under mark för att lätt kunna ta emot bränsle. Flisförrådet är 95 m3 med 4 st Hydraulskrapor.