Närvärmeverk

Vi tror på närproducerad värme. Närvärmeverk är ett miljövänligt och framför allt ett hållbart uppvärmningssystem. För dig som kund är det ett prisvärt och bekvämt alternativ som är stabilt över tid.

”Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som tar lite plats i huset.”

Ur miljösynpunkt är fjärrvärme/närvärme ett av det bästa valen du kan göra. Närvärme är ett slutet system som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje hushåll har en egen värmekälla. Vattnet värms upp i ett värmeverk för att pumpas ut i ett nergrävt rörsystem till de anslutna fastigheterna. Spill från skogen runt om där du bor kan bli värme till ett helt kvarter.

Biobränsleanläggningen i Venjan är en av våra anläggningar som vi driver på egen hand. Ett fjärrvärmesystem som levererar värme till kommunens fastigheter så som skola, simhall, kommunalhus, äldreboende och ett 15 tal privat fastigheter. 

Panncentralen är byggd under markplan för att man smidigt och enkelt skall kunna leverera större mängder bränsle.

Kapaciteten på värmeanläggningen är 1,5MW. Ett kulvertnät täcker upp fastigheterna, den längsta sträckan för denna anläggning är 1,5 km.

 

Närvärmeverket vid Siljan flygplats i Mora driftsattes 1 November 2016. Närvärmeverket värmer kommunen och landstingets lokaler med biobränsle.

Ur miljösynpunkt är närvärme ett av det bästa valen du kan göra. Vi eldar retur-flis som är återvunnet material från industri och spill från skogen runt om där du bor. På så vis spar vi resurser och producerar klimatsmart värme.

Produktionen påbörjades under Augusti 2016 och driftsattes redan i November samma år.
Anläggningen är på 450 kW. Flisförrådet rymmer ca 95 m3. Bänslet är flis och retur-flis. Anläggningen ersätter olja, el och pellets.

 

Pannan är en modell Eryl-panna med effekten 450 kW förugen är en Jöab 05D.