Animaliskt avfall

Vi på AB John E. Öhrén bygger anläggningar som kan förbränna animaliskt avfall.

Vi kan hjälpa dig som lantbrukare och kommersiell verksamhetsutövare att ta hand om ert avfall på ett korrekt sätt. Förbräninngen sker i pannan med en temperatur om cirka 1000 grader cellsius. Vi projekterar anläggningen för kontenuerlig drift och ert behov.

Våra anläggningar godkäns av Länsstyrelsen.

Kontakta oss för att diskutera er lösning.